ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗМІНИ КЛІМАТУ

Звернено увагу на організаційно-економічні передумови та особливості щодо формування і реалізації екологічної політики України в контексті зміни клімату. Проаналізовано інституційні спроможності в Україні щодо формування та реалізації екологічної політики в контексті зміни клімату. Розглянуто методики розрахунку річних витрат та визначення економічного результату внаслідок вжиття заходів з охорони навколишнього природного середовища і запропоновано їх використання з…

ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗМІНИ КЛІМАТУ

Проаналізовано основні міжнародні екологічні угоди у сфері зміни клімату, а також документи у сфері кліматичної дип- ломатії в ЄС. На міжнародному рівні досить складно розробити шляхи вирішення проблеми зміни клімату, враховуючи спе- цифіку глобальної проблеми зміни клімату, різний вплив зміни клімату на різні держави, різний рівень економічного роз- витку, викидів парникових газів у різних державах,…

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ЗМІНИ КЛІМАТУ В УКРАЇНІ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ЗМІНИ КЛІМАТУ В УКРАЇНІ. (Науковий вісник НЛТУ України, №25.7, 2015). У статті звернено увагу на потребу розроблення та впровадження в Україні політики з питань зміни клімату. Здійснено аналіз результатів соціологічного опитування щодо обізнаності громадян України з проблем зміни клімату та готовності платити вищу ціну за продукцію, виготовлену з використанням екологічно чистих технологій.…

Публічна інформація та інформація суспільного інтересу

Публікація «Публічна інформація та інформація суспільного інтересу». Аналітичний матеріал за результатами реалізації проекту «Інформація про публічних осіб та впровадження систем обліку публічної інформації» за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».  За заг. ред. Булгакової М.Г.  Колектив авторів: Булгакова М.Г., Петрів А.Л.

Економіко-правовий аналіз екологічної політики України щодо запобігання змінам клімату і торгівлі квотами на викиди парникових газів

У статті «Економіко-правовий аналіз екологічної політики України щодо запобігання змінам клімату і торгівлі квотами на викиди парникових газів» (Кримський економічний вісник, №1 (02) лютий 2013, частина 1) авторами розглянуто головні міжнародні угоди з питань зміни клімату. Проаналізовано еколого-економічну політику в Україні, спрямовану на створення засад для запобігання змінам клімату та впровадження на національному рівні системи…

Особливості доступу до еколого-економічної інформації про торгівлю квотами на викиди парникових газів в Україні

У статті «Особливості доступу до еколого-економічної інформації про торгівлю квотами на викиди парникових газів в Україні» (Кримський економічний вісник, №1 (01) грудень 2012, Том 1) автором охарактеризовано сучасні економіко-правові проблеми щодо доступу до еколого-економічної інформації про торгівлю квотами на викиди парникових газів, відповідно до міжнародних угод, учасником яких є Україна. Проаналізовано основні нормативно-правові акти, які…

Оцінка екологічної складової двостороннього співробітництва між Україною та ЄС. Моніторинговий звіт

Ця публікація – це моніторинговий звіт щодо прогресу у виконанні зобов’язань в рамках Порядку денного асоціації Україна – ЄС та виконання Дорожніх карт Східного партнерства за 2012 рік. Оцінка здійснювалась у рамках проекту «Оцінка екологічної складової двостороннього співробітництва між Україною та ЄС» (за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» в межах діяльності Робочої групи 3 «Довкілля, зміна клімату та…

Спорудження енергоблоків №3 і 4 Хмельницької АЕС: роль Верховної Ради України

У документі аналізуються порушення, які були допущені при прийнятті Закону про будівництво ХАЕС 3,4 та наслідки реалізації проекту зі спорудження двох нових атомних блоків для України.   Основними порушеннями при прийнятті закону України «Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької атомної електричної станції» є невиконання вимог Конвенції про оцінку впливу на навколишнє…