13 вересня 2011 року. Екологічні права та обов’язки громадян

Визнання актуальності екологічних проблем та наявності екологічних прав громадян відбувалося порівняно недавно. Усвідомлення світовою спільною того, що реалізація основних прав людини, в тому числі і права на життя, залежить від стану навколишнього середовища, прийшло лише в останні десятиліття ХХ століття.[1] В цей час приймалися основні міжнародно-правові документи у сфері охорони довкілля, в яких почали визнавати основні…

1 грудня 2011 року. Правові аспекти переговорів зі зміни клімату: позиція світової громадськості

Нещодавно у Дурбані (Південна Африка) розпочалася 17-та зустріч Сторін Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату, на якій світова спільнота намагається досягти домовленостей з питань запобігання негативним глобальним змінам клімату. Головною метою міжнародних переговорів зі зміни клімату у Дурбані, як стверджують правники – представники громадськості під час переговорів – є захист другого періоду зобов’язань за Кіотським…

7 грудня 2011 року. Майбутнє проектів спільного впровадження – новини з міжнародних кліматичних переговорів

На міжнародних переговорах з питань зміни клімату у Дурбані громадські організації з України та Росії розповсюдили звернення серед учасників переговорів (офіційних представників) щодо майбутнього проектів спільного впровадження. Громадськість виступає за підтримку проектів спільного впровадження, оскільки таким чином є надія на продовження терміну дії Кіотського протоколу, який встановлює кількісні зобов’язання зі скорочення викидів парникових газів. Але…

13 грудня 2011 року. Рішення, прийняті в результаті міжнародних переговорів з питань зміни клімату

Під час 17-тої конференції Сторін Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату (далі – РКООНЗК, конвенція) та 7-ої Зустрічі Сторін Кіотського протоколу у м. Дурбан (Південна Африка) прийнято декілька десятків рішень щодо різних питань, від адміністративних та фінансових, закінчуючи тими, які стосуються конкретних аспектів переговорного процесу. 17-тою Конференцією Сторін РКООНЗК прийнято рішення з таких питань:  1.…

22 грудня 2011 року. Спеціальна робоча група із активізації дій на платформі Дурбану

17 – тою Конференцією Сторін Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату (РКООНЗК) ухвалено рішення Про створення Спеціальної робочої групи із активізації дій на платформі Дурбану. Відповідно до даного документу Конференцією Сторін прийнято рішення розпочати процес розробки протоколу, іншого правового документу або узгоджених домовленостей, які мають юридичну силу відповідно до Конвенції, що застосовуються до всіх…

16 січня 2012 року. Результати діяльності робочої групи із питань довгострокової співпраці за РКООНЗК у Дурбані (2011)

Спільне бачення щодо дій із довгострокової співпраці:Конференцією Сторін РКООНЗК погоджено необхідність продовження роботи для визначення глобальної цілі зі скорочення викидів парникових газів (ПГ) до 2050 року та визначення часових рамок досягнення піку викидів парникових газів. Ці питання повинні бути визначені на вісімнадцятій сесії конференції Сторін РКООНЗК.Дії із пом’якшення наслідків зміни клімату (ЗК):Обов’язки із пом’якшення наслідків…

23 січня 2012 року. Результати діяльності Робочої групи щодо наступних зобов’язань країн Додатку 1 згідно з Кіотським протоколом

Аналіз результатів діяльності робочої групи щодо наступних зобов’язань країн Додатку 1 згідно з Кіотським протоколом.Конференція Сторін, яка діє в якості наради Сторін Кіотського протоколу,  наголошуючи на важливій ролі Кіотського протоколу у зусиллях із пом’якшення зміни клімату (ЗК) Сторонами, включеними до Додатку 1, важливості у забезпеченні продовження заходів із пом’якшення ЗК цими Сторонами, та на потребі…