Результати діяльності Робочої групи щодо наступних зобов’язань країн Додатку 1 згідно з Кіотським протоколом

Аналіз результатів діяльності робочої групи щодо наступних зобов’язань країн Додатку 1 згідно з Кіотським протоколом.Конференція Сторін, яка діє в якості наради Сторін Кіотського протоколу,  наголошуючи на важливій ролі Кіотського протоколу у зусиллях із пом’якшення зміни клімату (ЗК) Сторонами, включеними до Додатку 1, важливості у забезпеченні продовження заходів із пом’якшення ЗК цими Сторонами, та на потребі…

Результати діяльності Робочої групи щодо наступних зобов’язань країн Додатку 1 згідно з Кіотським протоколом

Аналіз результатів діяльності робочої групи щодо наступних зобов’язань країн Додатку 1 згідно з Кіотським протоколом.Конференція Сторін, яка діє в якості наради Сторін Кіотського протоколу,  наголошуючи на важливій ролі Кіотського протоколу у зусиллях із пом’якшення зміни клімату (ЗК) Сторонами, включеними до Додатку 1, важливості у забезпеченні продовження заходів із пом’якшення ЗК цими Сторонами, та на потребі…