Результати діяльності робочої групи із питань довгострокової співпраці за РКООНЗК у Дурбані (2011)

Спільне бачення щодо дій із довгострокової співпраці:Конференцією Сторін РКООНЗК погоджено необхідність продовження роботи для визначення глобальної цілі зі скорочення викидів парникових газів (ПГ) до 2050 року та визначення часових рамок досягнення піку викидів парникових газів. Ці питання повинні бути визначені на вісімнадцятій сесії конференції Сторін РКООНЗК.Дії із пом’якшення наслідків зміни клімату (ЗК):Обов’язки із пом’якшення наслідків…

Законопроект про енергетичну ефективність будівель

13.01.2012 року на розгляд Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики Кабінетом Міністрів України подано проект Закону «Про енергетичну ефективність житлових та громадських будівель» . Необхідність прийняття даного законопроекту пов’язана з набранням чинності у 2011 році Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства». Відповідно ж до статті…

Результати діяльності робочої групи із питань довгострокової співпраці за РКООНЗК у Дурбані (2011)

Спільне бачення щодо дій із довгострокової співпраці:Конференцією Сторін РКООНЗК погоджено необхідність продовження роботи для визначення глобальної цілі зі скорочення викидів парникових газів (ПГ) до 2050 року та визначення часових рамок досягнення піку викидів парникових газів. Ці питання повинні бути визначені на вісімнадцятій сесії конференції Сторін РКООНЗК.Дії із пом’якшення наслідків зміни клімату (ЗК):Обов’язки із пом’якшення наслідків…