Невтручання в особисте і сімейне життя посадової особи: тлумачення Конституційного Суду України

20 січня 2012 року Конституційний Суд України прийняв Рішення щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України (справа про невтручання в особисте і сімейне життя посадової особи). Суб’єкт конституційного подання просив дати офіційне тлумачення зазначених положень Конституції України та роз’яснити, що слід розуміти під інформацією про особисте…

Результати діяльності Робочої групи щодо наступних зобов’язань країн Додатку 1 згідно з Кіотським протоколом

Аналіз результатів діяльності робочої групи щодо наступних зобов’язань країн Додатку 1 згідно з Кіотським протоколом.Конференція Сторін, яка діє в якості наради Сторін Кіотського протоколу,  наголошуючи на важливій ролі Кіотського протоколу у зусиллях із пом’якшення зміни клімату (ЗК) Сторонами, включеними до Додатку 1, важливості у забезпеченні продовження заходів із пом’якшення ЗК цими Сторонами, та на потребі…

Результати діяльності Робочої групи щодо наступних зобов’язань країн Додатку 1 згідно з Кіотським протоколом

Аналіз результатів діяльності робочої групи щодо наступних зобов’язань країн Додатку 1 згідно з Кіотським протоколом.Конференція Сторін, яка діє в якості наради Сторін Кіотського протоколу,  наголошуючи на важливій ролі Кіотського протоколу у зусиллях із пом’якшення зміни клімату (ЗК) Сторонами, включеними до Додатку 1, важливості у забезпеченні продовження заходів із пом’якшення ЗК цими Сторонами, та на потребі…

Результати діяльності робочої групи із питань довгострокової співпраці за РКООНЗК у Дурбані (2011)

Спільне бачення щодо дій із довгострокової співпраці:Конференцією Сторін РКООНЗК погоджено необхідність продовження роботи для визначення глобальної цілі зі скорочення викидів парникових газів (ПГ) до 2050 року та визначення часових рамок досягнення піку викидів парникових газів. Ці питання повинні бути визначені на вісімнадцятій сесії конференції Сторін РКООНЗК.Дії із пом’якшення наслідків зміни клімату (ЗК):Обов’язки із пом’якшення наслідків…

Законопроект про енергетичну ефективність будівель

13.01.2012 року на розгляд Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики Кабінетом Міністрів України подано проект Закону «Про енергетичну ефективність житлових та громадських будівель» . Необхідність прийняття даного законопроекту пов’язана з набранням чинності у 2011 році Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства». Відповідно ж до статті…

Результати діяльності робочої групи із питань довгострокової співпраці за РКООНЗК у Дурбані (2011)

Спільне бачення щодо дій із довгострокової співпраці:Конференцією Сторін РКООНЗК погоджено необхідність продовження роботи для визначення глобальної цілі зі скорочення викидів парникових газів (ПГ) до 2050 року та визначення часових рамок досягнення піку викидів парникових газів. Ці питання повинні бути визначені на вісімнадцятій сесії конференції Сторін РКООНЗК.Дії із пом’якшення наслідків зміни клімату (ЗК):Обов’язки із пом’якшення наслідків…

Обмеження права на вибір захисника – порушення Конвенції про захист прав людини…

24.11.2011 року Європейський суд з прав людини у справі «Загороднього проти України» (заява № 27004/06), констатував порушення Україною ст.3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в частині права на справедливий суд, а саме права на вільний вибір захисника.Суть досліджуваного питання зводилася до можливості практичного застосування частини 2 статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, відповідно до положень…

Обмеження права на вибір захисника – порушення Конвенції про захист прав людини

24.11.2011 року Європейський суд з прав людини у справі «Загороднього проти України» (заява № 27004/06), констатував порушення Україною ст.3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в частині права на справедливий суд, а саме права на вільний вибір захисника.Суть досліджуваного питання зводилася до можливості практичного застосування частини 2 статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, відповідно до положень…

Обмеження соціальних виплат: «легітимне» право Уряду

26 грудня 2011 року Конституційний Суд України прийняв рішення у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 4 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік». Згідно з досліджуваним Конституційним судом пунктом Закону про держбюджет у 2011 році норми і положення статей 39, 50, 51, 52, 54 Закону України «Про статус і…